Požiarny šport

Skupina článkov pod hlavičkou Požiarny šport:

Nočná súťaž v Spišskom Bystrom

     Pálenie Jánskych ohňov -  tradičný zvyk našich predkov  z minulosti. Tento deň pokladali naši predkovia za významný deň v roku, nakoľko sa traduje, že na sv. Jána Krstiteľa – 24. júna  majú najväčšiu moc všetky živly – zem, oheň, voda.  S Jánom  sa viaže veľa magických zvykov súvisiacich s letným slnovratom.

Pokyny pre súťažné hasičské družstvá k súťaži „Nočné cvičenie v Kubašku“ 9. ročník

Dátum a miesto konania: 22.jún 2013 (sobota) o 22:00 hodine v Spišskom Bystrom  -  Kubašok – areál DHZ
Usporiadateľ: Obecný úrad  a DHZ Spišské Bystré
Kategórie: pozvané družstvá mužov a žien
Program:                 
21:00 - príchod a prezentácia
22:00 - nástup družstiev
22:10 - začiatok súťaže

Stránky