Mladí hasiči začali sezónu v Spišskom Bystrom

     Dobrovoľní hasiči v  okrese Poprad dlhoročne  venujú hasičskej mladi mimoriadnu pozornosť, o čom svedčia počty zapojených  kolektívov mladých hasičov do súťaží i výsledky dosiahnuté v minulosti vo vyšších  -  krajských i celoštátnych kolách hry PLAMEŇ.   Dievčatá zo Šuňavy ako víťaz celoštátneho kola hry Plameň 2012 konaného v Lipanoch, budú reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži mladých hasičov v júli tohto  roku vo francúzskom Mulhouse. V kategórii chlapcov to bude opäť ZŠ Hutnícka zo Spišskej Novej Vsi.

     Na tohtoročnom zasadnutí okresnej komisie mládeže DPO bola prerokovaná činnosť na úseku práce s mládežou za rok 2012. V rámci zabezpečenia odbornej prípravy hasičskej mládeže okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany zorganizoval už dvanásty ročník Podtatranskej olympiády mladých hasičov do ktorej zaradil desať súťaží. Preto boli vyzdvihnuté dobrovoľne hasičské zbory, ktoré každoročne organizujú súťaže pre mladých  hasičov - Spišské  Bystré, Batizovce, Gerlachov, Štrba, Vikartovce, Lučivná, Hranovnica, Šuňava, Spišská Sobota a Chemosvit Svit - pripravili pekné akcie, ktoré u mladých zaiste zanechajú spomienky na chvíle strávené medzi  dobrovoľnými hasičmi.  Hasičské súťaže v rámci celoročnej systematickej a všestrannej  činnosti kolektívov mladých hasičov  rozvíjajú vedomosti, praktické zručnosti, pomáhajú  získavať  návyky s  dôrazom na ochranu pred požiarmi.  Víťazom u chlapcov za rok 2012  sa stali opäť  DHZ Gerlachov a u dievčat ZŠ Šuňava.

     Prvú súťaž v tomto roku zorganizoval dobrovoľný hasičský zbor  / DH Z / Spišské Bystré v spolupráci s rozhodcovským zborom OV DPO, miestnou základnou školou a obecným úradom jubilejný 10. ročník súťaže mladých hasičov o Pohár veliteľa DHZ. Konala sa v telocvični miestnej ZŠ a zúčastnili sa jej 5 - členné družstvá z okresu Poprad, zo Spišského Podhradia a Podolínca a Slovenskej Vsi. Mladí hasiči vo veku od 6 do 15 rokov súťažili v troch disciplínach. V štafete 5 x 30 m spájali hasičské náradie. Ďalej preukazovali zručnosť vo viazaní uzlov štafetovým spôsobom. V tretej disciplíne absolvovali štafetu hasičských dvojíc, kde ukázali prítomným prácu s hasičským náradím a hadicami. Medzi šestnástimi  družstvami chlapcov bol prvý  Gerlachov pred  minuloročným víťazom  Spišským Podhradím a Podolíncom. Spomedzi dvanástich družstiev dievčat bola najlepšia ZŠ Šuňava I pred  domácimi zo Spišského Bystrého a ZŠ Šuňava II . Dievčatá zo Šuňavy  získali putovný pohár natrvalo  za víťazstva už tretí rok po sebe. Odmenení boli i najmladší účastníci súťaže -  Karin Budinská z Gerlachova a Ondrej Pomietlo z Kravian.

     Súťažiaci si pripísali prvé body do tabuľky Podtatranskej olympiády mladých hasičov , ďalšou  súťažou  bude v nedeľu  28. apríla súťaž v Batizovciach so začiatkom o 11.00 hodine.

Ondrej Klimo

Facebook comments: