Bodovanie hasičských súťaží zaradených do PHL

PODTATRANSKÁ  HASIČSKÁ LIGA  – ROK 2013

BODOVANIE   HASIČSKÝCH    SÚŤAŽÍ  ZARADENÝCH DO PHL: 

MUŽI DO 35 ROKOV:

1. miesto – 20 bodov                         2. miesto – 19 bodov                          3. miesto – 18 bodov

4. miesto – 17 bodov                         5. miesto – 16 bodov                          6. miesto – 15 bodov

7. miesto – 14 bodov                         8. miesto – 13 bodov                          9. miesto – 12 bodov

10. miesto – 11 bodov                       11. miesto – 10 bodov                        12. miesto – 9 bodov

13. miesto – 8 bodov                         14. miesto – 7 bodov                          15. miesto – 6 bodov

16. miesto – 5 bodov                         17. miesto – 4 body                            18. miesto – 3 body

19. miesto – 2 body                           20. miesto a ďalšie miesta 1 bod

MUŽI NAD 35 ROKOV, ŽENY, DORASTENKY, DORASTENCI , ŽIACI:

1. miesto – 10 bodov                         2. miesto – 9 bodov                            3. miesto – 8 bodov

4. miesto – 7 bodov                           5. miesto – 6 bodov                            6. miesto – 5 bodov

7. miesto – 4 body                             8. miesto – 3 body                              9. miesto – 2 body

10. miesto a ďalšie miesta  – 1 bod                                                              

Pre celkové hodnotenie V KATEGÓRIACH MUŽI do 35 rokov , ženy, DORASTENCI a  DORASTENKY  bude rozhodujúci súčet bodov za najlepšie umiestnenia v DESIATICH  súťažiach. U ŽIAKOV  BUDE ROZHODUJÚCI SÚČET BODOV ZO VŠETKÝCH SÚŤAŽÍ.

Víťazom PODTATRANSKEJ HASIČSKEJ LIGY  v kategórii muži do 35 rokov, ženy a dorast  sa stane hasičské družstvo, ktoré dosiahne najvyšší počet bodov za účasti v 10 súťažiach  vrátane účasti v okresnej súťaži  dobrovoľných hasičských zborov a hasičského dorastu.

Pri rovnosti bodov rozhoduje u účastníkov z okresu Poprad lepšie umiestnenie v Okresných súťažiach DHZ a hasičského dorastu, u  prihlásených mimookresných účastníkoch  väčší počet lepších umiestnení.

     Všetky neplatné (neukončené) pokusy sú hodnotené jedným bodom.

     Pri vylúčení zo súťaže pri porušení Pravidiel hasičských súťaží PODTATRANSKEJ HASIČSKEJ LIGY  nebude pridelený žiadny bod.

V kategóriI  muži nad 35 rokov sa víťazom stane HASIČSKÉ DRUŽSTVO, ktoré dosiahne najvyšší počet bodov za NAJLEPŠIE UMIESTNENIA v PIATICH súťažiach poriadaných pre tÚto kategóriU. PRI ROVNOSTI BODOV ROZHODUJE  lepšie UMIESTNENIE V OKRESNEJ SúŤAŽI.

V kategórii Žiaci sa víťazom stane hasičské družstvo, ktoré dosiahne najvyšší počet bodov zo všetkých súťaží poriadaných pre túto kategóriu, pri rovnosti bodov rozhoduje súčet  VÝSLEDNÝCH časov zo súťaží, ktorých sa zúčastnili.

Spracoval : Ondrej Klimo, člen POV DPO                                                  

Schválené na zasadnutí OV DPO v Poprade  7.2.2013

                                                                                                                       OV DPO POPRAD