Mladí hasiči odštartovali súťažnú sezónu v Spišskom Bystrom

Dobrovoľní hasiči v okrese Poprad dlhoročne venujú hasičskej mladi mimoriadnu pozornosť, o čom svedčia počty zapojených kolektívov mladých hasičov do súťaží i výsledky dosiahnuté v minulosti vo vyšších - krajských i celoštátnych kolách hry PLAMEŇ. Dievčatá zo Šuňavy pod vedením trénera Jána Kallu, ako víťaz celoštátneho kola hry Plameň 2012 konaného v Lipanoch, reprezentovali Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži mladých hasičov v júli minulého roku vo francúzskom Mulhouse, kde skončili na veľmi peknom treťom mieste v Európe.

Na tohtoročnom zasadnutí okresnej komisie mládeže DPO bola prerokovaná činnosť na úseku práce s mládežou za rok 2013. V rámci zabezpečenia odbornej prípravy hasičskej mládeže okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany zorganizoval už trinásty ročník Podtatranskej olympiády mladých hasičov do ktorej zaradil jedenásť súťaží. Preto boli vyzdvihnuté dobrovoľne hasičské zbory, ktoré každoročne organizujú súťaže pre mladých

hasičov - Spišské Bystré, Batizovce, Gerlachov, Štrba, Spišská Teplica, Vikartovce, Lučivná, Hranovnica, Šuňava, Spišská Sobota a Chemosvit Svit - pripravili pekné akcie, ktoré u mladých zaiste zanechajú spomienky na chvíle strávené medzi dobrovoľnými hasičmi. Hasičské súťaže v rámci celoročnej systematickej a všestrannej činnosti kolektívov mladých hasičov rozvíjajú vedomosti, praktické zručnosti, pomáhajú získavať návyky s  dôrazom na ochranu pred požiarmi. Víťazom Podtatranskej olympiády mladých hasičov za rok 2013 sa u chlapcov i dievčat stala Šuňava.

Prvú súťaž v tomto roku zorganizoval dňa 26.4.2014 Dobrovoľný hasičský zbor / DH Z / Spišské Bystré v spolupráci s rozhodcovským zborom OV DPO , miestnou základnou školou
a obecným úradom 11. ročník súťaže mladých hasičov o Pohár veliteľa DHZ . Konala sa v telocvični miestnej ZŠ a zúčastnili sa jej 5 - členné družstvá z okresu Poprad , Kežmarok a Stará Ľubovňa. Mladí hasiči vo veku od 6 do 15 rokov súťažili v troch disciplínach. V štafete 5 x 30 m spájali hasičské náradie. Ďalej preukazovali zručnosť vo viazaní uzlov štafetovým spôsobom. V tretej disciplíne absolvovali štafetu hasičských dvojíc, kde ukázali prítomným prácu s hasičským náradím a hadicami.

Medzi pätnástimi družstvami chlapcov bola prvá Holumnica okr. Kežmarok pred Šuňavou I / Poprad/ a Spišskou Starou Vsou / Kežmarok / . Spomedzi devätnástich družstiev dievčat bola opäť najlepšia ZŠ Šuňava I / sedem víťazstiev v jedenástich uskutočnených ročníkoch / pred domácimi zo Spišského Bystrého a ďalším družstvom Šuňavy.

Ceny a putovné poháre veliteľa DHZ Spišské Bystré chlapcom z Holumnice a dievčatám zo Šuňavy odovzdal okresný veliteľ DPO Poprad František Kundis a predseda miestneho DHZ Martin Marušin.

Odmenení boli i najmladší – len šesťroční účastníci súťaže - Sofia Ruttkayová z Lučivnej a Marek Tarbaj zo Štrby.

Súťažiaci si pripísali prvé body do tabuľky štrnásteho ročníka Podtatranskej olympiády mladých hasičov , do ktorej je v tomto roku zaradených 12 súťaží.

Súťaž v Spišskom Bystrom bola prvou z päťdesiatich súťaží pre žiakov , dorast a dospelých , ktoré pripravili dobrovoľní hasiči okresu Poprad pre tento rok na počesť 90. výročia založenia Okresnej hasičskej jednoty – predchodkyne Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Poprade.

 

Poprad, 26.4.2014 Ondrej Klimo

Facebook comments: