Finále Východoslovenskej ligy mladých hasičov

Po finálových hasičských súťažiach dorastu konanej 14.9.2013 v Hranovnici i dospelých 

28.9.2013 v Bijacovciach, svoju záverečnú súťaž mala i hasičská mlaď vo veku 8 – 15 rokov. Na 

záver súťažnej sezóny sa uskutočnil 2. ročník finále Východoslovenskej ligy mladých hasičov 

v nedeľu 6.10.2013 na futbalovom ihrisku v Spišskej Starej Vsi okres Kežmarok. Zúčastnili sa ho 

10 - členné kolektívy mladých hasičov z dobrovoľných hasičských zborov /DHZ/ a základných škôl 

/ZŠ/ reprezentujúce okresy Prešovského a Košického kraja. 

 Súťažili o putovné poháre, ktoré daroval člen Snemu DPO SR a predseda krajského výboru 

DPO Prešov Marián Rušin. Súťažnými disciplínami bol požiarny útok CTIF a štafetový beh na 400 

m s prekážkami podľa pravidiel hry mladých hasičov PLAMEŇ. 

 Víťazom medzi chlapcami sa stal DHZ Spišská Stará Ves okr. Kežmarok pred DHZ Gerlachov 

/Poprad/ a DHZ Podolínec /Stará Ľubovňa/. Nepopulárne štvrté miesto pripadlo DHZ Šuňava /

Poprad/. Piata skončila Lúčka / Sabinov/ , šieste Danišovce /Sp. Nová Ves/ a siedma Slovenská Ves 

/Kežmarok/.

 U dievčat boli najlepšie Danišovce pred Spišským Bystrým /Poprad/. Tretia bola domáca 

Spišská Stará Ves. Štvrtá priečka patrila Lúčke /Sabinov/ a piata DHZ Šuňava / Poprad /. Poradie 

ďalších : 6. DHZ Torysa /Sabinov/, 7. DHZ Ľubica /Kežmarok/, 8. DHZ ZŠ Šuňava /Poprad/, 9. 

DHZ Slovenská Ves, 10. DHZ Vrbov / obaja Kežmarok/. 

 Ceny najlepším osobne odovzdali členovia Snemu DPO SR - predseda KV DPO Prešov 

Marián Rušin a podpredseda KV DPO Prešov Sergej Laborecký. M. Rušin vo svojom 

záverečnom príhovore poďakoval mladým hasičom za predvedené výkony i všetkým rozhodcom 

a organizátorom za peknú akciu . Zároveň pozval prítomných do Svitu na halové Majstrovstvá 

Slovenska mladých hasičov v sobotu 9. novembra 2013.

Ondrej Klimo

 

foto: internet

Facebook comments: