Mladé hasičky zo Šuňavy medzi najlepšími v Európe

Kolektív mladých Šuňavčaniek  z Dobrovoľného hasičského zboru a Základnej školy si pripísal na svoje konto najvýznamnejší úspech v svojej histórii. V tvrdej konkurencii najlepších z celej Európy na medzinárodnej súťaži  vo francúzskom meste Mulhouse sa umiestnili na krásnom treťom mieste.

    Svoju históriu začal písať  v roku 2003 pod vedením Jána Kallu a Jána Hroboňa. Pravidelne sa zúčastňuje súťaží v Celoštátnej hre mladých hasičov  PLAMEŇ. Po minuloročnom víťazstve v okresnom i krajskom kole zvíťazili i v   Celoštátnom kole hry PLAMEŇ  v kategórii dievčat konanom  v Lipanoch a  ako jediné  reprezentovali Slovenskú republiku  / v kategórii chlapcov to bol ZK IMA ZŠ Hutnícka zo Spišskej Novej Vsi pod vedením Jozefa Strelu/ na najväčšej európskej  medzinárodnej súťaži mladých hasičov, ktorej už XIX. ročník sa konal v meste Mulhouse v dňoch  14. – 21.7.2013.

    Kolektívy mladých hasičiek a hasičov tu  preukazovali pripravenosť v dvoch disciplínach – požiarnom útoku CTIF a štafetovom behu na 400 m s prekážkami. Šuňavu i celé Slovensko tu reprezentoval desaťčlenný kolektív vo veku 12 až 15 rokov v zložení Iveta Fendeková, Dominika Fedorčáková, Zuzana Legátová, Otília Diabelková, Zuzana Šimonovičová, Tatiana Hanulová, Mária Hurčalová, Lívia Kunová,  Vanesa Smiková a Albína Ukaová pod taktovkou dlhoročného trénera Jána Kallu. V požiarnom útoku CTIF dosiahli čas 51,52 s a v štafete na 400 m 75,33 s.

     Dievčatá zo Šuňavy  nadviazali na dobré výsledky z roku 2011, keď sa po prvý krát prebojovali po víťazstve v Celoštátnom kole hry Plameň 2010 v Turčianskych Tepliciach   na   XVIII. medzinárodnú súťaž CTIF v slovinskom Kočevje , kde obsadili piate miesto.

      Úspech mladých Šuňavčaniek  je výsledkom dlhoročnej systematickej práce  s hasičskou mlaďou. Hasičský šport v Šuňave má dlhoročnú tradíciu - sú tu okrem družstiev žiakov aktívne aj  družstvá dorastu, mužov i žien, ktoré šíria dobré meno v hasičských súťažiach . V minulosti najvýraznejší úspech dosiahlo  družstvo žien zo Šuňavy v medzinárodnej súťaži dobrovoľných hasičských zborov konanej v roku 1973 v Brne, kde získali zlaté medaile.

      Mladým hasičkám zo Šuňavy a ich vedúcemu kolektívu a trénerovi Jánovi Kallovi, ktorý družstvo pripravoval, patrí   úprimná vďaka za  vzornú reprezentáciu Slovenskej republiky a želáme aby svoj úspech do tretice zopakovali v jubilejnom XX. ročníku medzinárodnej súťaže, konanej v dvojročných cykloch.

Ondrej Klimo

foto:internet

Facebook comments: