Krajská súťaž dobrovoľných hasičov – kraj PREŠOV

Krajská súťaž Dobrovoľných hasičských zborov Prešovského kraja sa konala 13.7.2013 v obci Terňa okres Prešov.          V krajskom meraní síl zápolili víťazi okresných kôl - 9 družstiev dorasteniek ,9  družstiev dorastencov,10 družstiev žien a 10 družstiev mužov v dvoch súťažných pokusoch. Meranie časov oboch súťažných disciplín bolo elektrickou časomierou . Štafeta 8 x 50 m bola vykonaná na trávnatom povrchu miestneho futbalového ihriska /súbežne na dvoch dráhach na ovále/.Požiarny útok bol realizovaný na susediacom cvičnom ihrisku / na dvoch základniach , terče sklopné /.

     Medzi dorastenkami boli najlepšie Vikartovce okr.Poprad , keď dosiahli výsledný čas 106,25 s /útok 21,51,štafeta 84,74/. Rozdielom 5,20 s  časom 111,45  s /22,04 + 89,41/ skončila Lúčka  okr. Sabinov . Tretia Chminianska Nová Ves  okr.Prešov   mala čas 111,51 s /23,08 + 88,43/.

     U dorastencov prvá priečka patrila Hermanovciam  okr. Prešov  s výsledným časom 95,61  s /19,58  + 76,03/. Druhé miesto obsadila Lúčka  okr. Sabinov  časom 96,25 s /17,37  + 78,88/.Bronz patril Mlynčekom okr. Kežmarok  s časom 97,90  s /19,85  + 78,05/.

     U žien bola prvá Terňa okr.Prešov s výsledným časom 99,02  s /18,80 + 80,22/. Druhý skončil Spišský Štvrtok okr. Levoča  s časom 103,89  s /20,32 + 83,57/ a tretie Spišské Bystré  okr. Poprad  - 104,14 s /20,48 + 83,66/.

     Medzi mužmi  zvíťazil Gerlachov  okr. Poprad  s výsledným časom 86,02  s /15,77 + 70,25/.Zo striebra sa radovali Nižné Ružbachy  okr. Stará Ľubovňa , keď dosiahli  čas 86,64  s /15,88 + 70,66/ . Tretí bol Spišský Štvrtok  okr. Levoča  s časom 87,98  s /15,65 + 72,33/.

     Ocenenie najlepších družstiev vykonal predseda KV DPO Prešov Marián Rušin a starosta obce Terňa Ing. Juraj Senderák. Na dobre pripravenej akcii sa podieľal aj miestny DHZ v Terni    za podpory Obecného úradu a starostu obce Ing. J. Senderáka, za čo boli ocenení ďakovnými listami  od KV DPO Prešov.

     Garantom tejto vydarenej akcie bol KV DPO Prešov a predseda KV DPO Prešov Marián Rušin, ktorý v záverečnom slove poďakoval všetkým súťažiacim, rozhodcom i ďalším, ktorí sa na akcii podieľali a zaželal víťazným kolektívom Prešovského kraja veľa úspechov pri reprezentácii            na 4.Majstrovstvách SR Dobrovoľných hasičských zborov a hasičského dorastu, ktoré sa konajú v dvojročných cykloch,  v tomto roku  v sobotu  10.8./dorast/ a v nedeľu 11.8.2013 /dospelí/ v okresnom meste Skalica v Trnavskom kraji.

Klimo Ondrej

Facebook comments: