Pokyny pre súťažné hasičské družstvá k súťaži „Nočné cvičenie v Kubašku“

Pokyny pre súťažné hasičské družstvá k súťaži „Nočné cvičenie v Kubašku“ 13. ročník

Dátum a miesto konania: 24.jún 2017 (sobota) o 22:00 hod v Spišskom Bystrom (Kubašok)

Usporiadateľ: OcÚ a DHZ Spišské Bystré

Kategórie: Družstvá mužov a žien

Program:                 

Previerka pripravenosti DHZ v Spišskom Bystrom 2017

V nedeľu 14. mája 2017 sa v areáli požiarnej ochrany v Spišskom Bystrom v časti Kubašok konala previerka pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek okresu Poprad za účasti 25 deväťčlenných hasičských družstiev (HD). Z hostí okrem predstaviteľov ÚzO  DPO SR sa podujatia zúčastnil miestny starosta obce Mgr. Marián Luha, predseda KV DPO Prešov Marián Rušin, predseda ÚzO DPO SR  Prešov  Marek Angelovič.

Deň sv. Floriána

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR SPIŠSKÉ BYSTRÉ VÁS POTÝVA NA

DEŇ SV. FLORIÁNA

13. 5.2017 - AREÁL KUBAŠOK

PROGRAM:
15:00 - SVÄTÁ OMŠA V KUBAŠKU
*VYSTÚPENIE DETÍ Z MŠ
*SÚŤAŽE
*UKÁŽKA PROFESIONÁLNYCH HASIČOV
*DETSKÁ DISKOTÉKA

Stránky