XXVIII. ročník súťaže o Putovný pohár starostu obce

Obecný úrad a Dobrovoľný hasičský zbor Spiššské Bystré Vás pozývajú na

XXVIII. ročník súťaže o Putovný pohár starostu obce

v sobotu 12. augusta 2017 o  12.00 hod.

Súťaž sa bude konať v areáli požiarnej ochrany Spišské Bystré – Kubašok. Príchod a prezentácia požiarnych družstiev je do 11.30 hod

V. ročník súťaže mladých hasičov O putovný pohár Hornádskej doliny

V. ročník súťaže mladých hasičov O putovný pohár Hornádskej doliny

Súťažná disciplína : požiarny útok s vodou
Dátum a miesto konania :  12. august  2017 – sobota o 9.30 h, Spišské Bystré-Kubašok
Usporiadateľ:  Dobrovoľný  hasičský  zbor – Spišské Bystré

Časový harmonogram:   

Krajská súťaž dobrovoľných hasičov – Spišské Bystré ženy – prvé, dorastenky druhé

V obci Malcov okres Bardejov sa v sobotu 8.7.2017  konala krajská súťaž dobrovoľných hasičských zborov  a hasičského dorastu Prešovského kraja. V krajskom meraní síl  zápolili víťazi okresných  súťaží  v dvoch súťažných pokusoch  v  disciplínach -  štafeta 8 x 50 m s prekážkami a požiarny útok s vodou.

Nočné cvičenie v Kubašku

Pálenie Jánskych ohňov -  tradičný zvyk našich predkov  z minulosti. Tento deň pokladali naši predkovia za významný deň v roku, nakoľko sa traduje, že na sv. Jána Krstiteľa – 24. júna  majú najväčšiu moc všetky živly – zem, oheň, voda.  S Jánom  sa viaže veľa magických zvykov súvisiacich s letným slnovratom.

Stránky