Pokyny pre súťažné hasičské družstvá k súťaži „Nočné cvičenie v Kubašku“ 9. ročník

Dátum a miesto konania: 22.jún 2013 (sobota) o 22:00 hodine v Spišskom Bystrom  -  Kubašok – areál DHZ
Usporiadateľ: Obecný úrad  a DHZ Spišské Bystré
Kategórie: pozvané družstvá mužov a žien
Program:                 
21:00 - príchod a prezentácia
22:00 - nástup družstiev
22:10 - začiatok súťaže

Oslava sv. Floriána

     Dňa 4. mája sme si pripomenuli sviatok sv. Floriána – patróna hasičov. Sv. Florián sa narodil v Enns v rímskej provincii Noriko za čias prenasledovania kresťanov. Bol katolíckym svätcom, patrónom hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, taktiež ochrancom pred neúrodou, búrkou aj suchom. To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha.

Stránky