Krajská súťaž dobrovoľných hasičov – kraj PREŠOV

Krajská súťaž Dobrovoľných hasičských zborov Prešovského kraja sa konala 13.7.2013 v obci Terňa okres Prešov.          V krajskom meraní síl zápolili víťazi okresných kôl - 9 družstiev dorasteniek ,9  družstiev dorastencov,10 družstiev žien a 10 družstiev mužov v dvoch súťažných pokusoch. Meranie časov oboch súťažných disciplín bolo elektrickou časomierou .

Nočná súťaž v Spišskom Bystrom

     Pálenie Jánskych ohňov -  tradičný zvyk našich predkov  z minulosti. Tento deň pokladali naši predkovia za významný deň v roku, nakoľko sa traduje, že na sv. Jána Krstiteľa – 24. júna  majú najväčšiu moc všetky živly – zem, oheň, voda.  S Jánom  sa viaže veľa magických zvykov súvisiacich s letným slnovratom.

OKRESNÁ SÚŤAŽ DOBROVOĽNÝCH HASIČOV - Postup na kraj si vybojovali ženy zo Spišského Bystrého, dorastenky z Vikartoviec, dorastenci zo Štôle i muži z Gerlachova

     Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany Poprad v spolupráci opäť s Dobrovoľným hasičským zborom /DHZ /v Hranovnici na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnil ďalšiu okresnú súťaž dobrovoľných hasičských družstiev dorastu, žien i mužov nad 35 rokov.

Stránky