Dobrovoľný hasičský zbor

Skupina článkov pod hlavičkou DHZ:

Pripomienkové konanie k novelizácii Stanov DPO SR

Uverejňujeme návrh novelizácie Stanov DPO SR, ktoré môžu členovia DPO SR pripomienkovať do 1. augusta 2013 zaslaním svojich pripomienok na priloženom formulári pripomienkového konania na príslušný OV DPO resp. ÚzV DPO.
OV DPO resp. ÚzV DPO zašle sumár všetkých pripomienok na KV DPO, ktorý do 31. 8. 2013 zašle na Sekretariát DPO SR sumár všetkých pripomienok z daného kraja.

Stráženie Božieho hrobu

Počas slávenia veľkonočných sviatkov sa hasiči Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskom Bystrom zúčastnili na strážení Božieho hrobu. Počas Veľkého piatku a Bielej soboty sa striedali na "stojkách" pri Božom hrobe. Pri slávení svätej omše na Bielu sobotu sa tiež zapojili do procesie zmrtvýchvstania Ježiša Krista. Po skončení svätej omše jednotka hasičov slávnostne odprevadila kňaza na farský úrad.

O Putovný pohár veliteľa DHZ Spišské Bystré (doplnené)

Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré, Základná škola Spišské Bystré, Obecný úrad Spišské Bystré

Smernice k zabezpečeniu X. ročníka súťaže „O Putovný pohár veliteľa DHZ Spišské Bystré “

Dátum a miesto konania: 13.4.2013 v areáli ZŠ ihrisko s umelým povrchom ( v prípade nepriaznivého počasia v telocvični ZŠ)  v Spišskom Bystrom.

Stránky