Významné životné jubileum

75. narodeniny oslávil 9.10.2010 zaslúžilý člen DPO SR inšpektor MICHAL JAKUBČO - člen DHZ Spišské Bystré okr. Poprad. Najvyššie vyznamenanie obdržal v roku 1995 pri 60. narodeninách. Medzi rady dobrovoľných hasičov vstúpil v roku 1954. Už od svojho vstupu bol veľmi aktívnym členom a pôsobil v roznych funkciách vo výbore DHZ. V roku 1965 sa stal predsedom DHZ v Spišskom Bystrom a vo funkcii pôsobil dvadsaťtri rokov. Po jeho vedením dobrovoľní hasiči i hasičky dosahovali veľmi dobré výsledky - od žiakov, dorastu i dospelých. Svoje odborné vedomosti si zdokonalil aj v Odbornej škole DPO v Martine, kde úspešne absolvoval školenie veliteľov a rozhodcov DPO. Vždy veľmi rád prišiel medzi "svojich" a bohaté neoceniteľné skúsenosti odovzdával mladším členom. Za dlhoročnú obetavú prácu v DPO bol ocenený viacerými hasičskými vyznamenaniami, naposledy stužkou "Za vernosť" 50 rokov v DPO a pozdravným listom pri príležitosti životného jubilea. Členovia DHZ v Spišskom Bystrom Vám želajú veľa zdravia, šťastia a síl do ďaľších rokov života. K blahoželaniu sa pripája i OV DPO Poprad.

ONDREJ KLIMO

Facebook comments: