Výbor DHZ

Predseda: Martin Marušin
Martin Marušin
Veliteľ: Róbert Gabrik Preventivár: Ján Zeman  Strojník: Marián Zeman 
​​Róbert Gabrík Ján Zeman  
Pokladník: Anna Baranová  Tajomník: Peter Orilín  Org. referent: Mária Ilošvajová 
Anna Baranová   Mária Ilošvajová
Člen výboru: František Kundis  Člen výboru: Anna Marušinová  Člen výboru:Pavol Jurčo 
František Kundis Anna Marušinová  
Člen výboru: Katarína Havašová  Člen výboru: Terézia Smolenová  Člen výboru: Zuzana Mirková 
Katarína Havašová Terézia Smolenová  
Člen výboru: Marek Fris  Člen výboru: Marián Švajka  Člen výboru: Andrej Lopušek 
     

 

Revízna komisia: Peter Havaš, Ján Orolin, Ján Havaš

 

​Aktualizované: 11.1.2015