Kubašská hasičská hymna

Stal som sa hasičom
z lásky ku blížnemu
/:aby som uhájil:/
majetok každému.
V ohnivých plameňoch
ruda krv zapláva,
/:vyšľahne vysoko:/
hlas trúby volá.
Hneď skočím nemeškám
v to miesto pospiecham,
/:vrhnem sa v plamene:/
život svoj v obeť dám.
Nežiadam si za to
peniaze, odmenu,
/:len keď som vyhovel:/
príkazu Božiemu.