XXIX. ročník súťaže o Putovný pohár starostu obce

Obecný úrad a Dobrovoľný hasičský zbor Spiššské Bystré Vás pozývajú na

XXIX. ročník súťaže o Putovný pohár starostu obce

v sobotu 11. augusta 2018 o 12.00 hodine

Súťaž sa bude konať v areáli požiarnej ochrany Spišské Bystré – Kubašok. Príchod a prezentácia požiarnych družstiev je do 11.30 hod.

    Súťaže sa zúčastňujú hasičské družstvá z okresu Poprad a družstvá iných hasičských zborov, ktoré majú záujem o účasť v tejto súťaži. Súťaží sa v kategóriách : muži, ženy, dorastenci, dorastenky, muži nad 35 rokov a ženy nad 35 rokov (v roku súťaže musia mať 35 rokov,  je potrebné predložiť OP).

   Súťaží sa v disciplíne požiarny útok s vodou (dopravné vedenie 2 B, útočné vedenie 2 x 2 C). Terče sú sklápacie s otvorom 50 mm s elektrickou signalizáciou, náradie na základni 2 x 2 m, stroj nemôže byť naštartovaný.

Spôsob vykonania útoku je podľa Súťažného poriadku DPO SR a pravidiel PHL 2018 vydaných  ÚzO DPO SR  Poprad  zverejnených na www.podtatranskahl.sk a Pokynov usporiadateľa.

   Rekord súťaže mužov je 14,83 s (DHZ Spišská Sobota 2012),  súťaže žien 19,00 s ( DHZ Štrba 2012), súťaže dorastencov 18,43 s (DHZ Štôla 2012), dorasteniek 19,22 s  (DHZ Sp.Sobota 2012).

   Súťaž je otvorená pre všetky druhy hasičských jednotiek. Z jednej hasičskej jednotky môže štartovať i viac družstiev (predložiť OP).

   Súťaž je zaradená do 24. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy. Informácie nájdete aj na stránke http://www.hasici.sk

Prehľad doterajších víťazov súťaže o Putovný pohár starostu obce Sp. Bystré

Rok

Roč.

Muži

Čas

Poč.

druž

Ženy

Čas

Poč.

druž

CO

Čas

Poč.

druž

1990

I

Spišské Bystré

32,1

6

-

-

-

 

 

 

1991

II

Spišské Bystré

30,9

5

-

-

-

 

 

 

1992

III

Spišské Bystré

28,6

7

Spišské Bystré

42,2

3

 

 

 

1993

IV

Vagónka PP

27,4

7

Spišská Belá

35,1

3

 

 

 

1994

V

Vagónka PP

25,2

19

Spišská Belá

31,6

5

 

 

 

1995

VI

Spišská Belá

23,8

22

Spišské Bystré

30,6

6

 

 

 

1996

VII

VAP Prešov

21,76

26

Šuňava

28,54

6

 

 

 

1997

VIII

VAP Prešov

22,34

29

Spišské Bystré

28,38

7

 

 

 

1998

IX

Jednotka OÚ PP

21,2

25

Šuňava

30,88

4

 

 

 

1999

X

Jednotka OÚ PP

20,57

32

Spišské Bystré

24,43

8

 

 

 

2000

XI

Krížik Prešov

20,09,

33

Spišské Bystré

26,7

10

 

 

 

2001

XII

Spišské Bystré

19,55

30

Spišské Bystré

26,35

10

 

 

 

2002

XIII

Štôla

21,49

26

Spišské Bystré

22,98

5

 

 

 

2003

XIV

Šuňava

19,62

30

Spišské Bystré

25,68

5

Spišské Bystré

25,68

3

2004

XV

Hranovnica

18,47

23

Hranovnica

27,72

6

Spišské Bystré

31,13

3

2005

XVI

Spišská Sobota

21,59

21

Spišské Bystré

25,42

8

Spišské Bystré

31,24

2

2006

XVII

Spišská Sobota

21,17

24

Spišské Bystré

24,22

9

Spišská Sobota

28,12

2

2007

XVIII

Gerlachov

19,16

19

Spišské Bystré

22,62

8

Spišská Sobota

26,34

2

2008

XIX

Gerlachov

16,15

20

Šuňava

22,19

7

Kozárovce

20,76

3

2009

XX

Gerlachov

16,31

30

Spišské Bystré

26,59

11

Kozarovce

19,94

3

2010

XXI

Gerlachov

16,26

27

Štrba

20,15

10

Spišská Sobota

18,73

6

2011

XXII

Spišská Sobota

15,44

15

Štrba

19,80

6

Spišská Sobota

18,56

7

2012

XXIII

Spišská Sobota

14,83

19

Štrba

19,00

7

Spišská Sobota

19,92

6

2013

XXIV

Spišské Bystré

16,68

23

Hranovnica

22,24

6

Kozárovce

18,53

7

2014

XXV

Štrba

15,70

15

Stráže

21,40

6

Kozárovce

18,04

7

2015

XXVI

Spišská Sobota

15,27

11

Šuňava

20,19

6

Kozárovce

18,86

4

2016 XXVII Dravce 16,33 9 Spišská Sobota 21,27 4 Šuňava 21,51

4

2017 XXVIII Hranovnica 16,33 7 Spišské Bystré 19,28 5 Šuňava 19,34

5

Dátum a miesto konania : 11.august 2018 – sobota o 12.00 h – Spišské Bystré - Kubašok

Usporiadateľ :           OcÚ a DHZ Spišské Bystré

Kategórie :    muži, ženy, dorastenci, dorastenky, muži nad 35 rokov, ženy nad 35 rokov

Program :                  od   11:00 - príchod a prezentácia

                                           11:45 - nástup družstiev

                                           12:00 - začiatok súťaže

                                           18:00 -  vyhodnotenie súťaže

Výstroj súťažiacich : odev jednotný (zakryté plecia), prilba (neupravená, podľa STN), služobný opasok (alebo iný používaný v PO).

Náradie na základňu : Všetko náradie (vrátane stroja) nesmie byť viditeľne upravené, musí zodpovedať STN a týmto pokynom. Iné pomôcky (podpery, vidlice a pod) sú zakázané. Povolená je plochá podložka pod polospojky savíc ( max. 0,5 x 0,5 m).

Plnenie disciplíny :

 • V zmysle Súťažného poriadku DPO SR platného od 1.1.2014 a Pravidiel PHL vydaných ÚzO DPO  SR Poprad pre rok 2018
 •  každé súťažné družstvo má 2 pokusy, do konečného hodnotenia sa počíta pokus s lep-   ším časom, pri rovnosti časov do tretieho miesta rozhodne o poradí lepší prvý pokus
 • súťaží sa z dvoch základní
 •  povrch súťažnej dráhy: trávnatý
 •  základňa: drevená podesta
 •  nábeh k základni:  10 metrov
 •  terče: sklápacie
 • dráha s miernym sklonom
 • časomiera: elektrická
 • nádrž na vodu (objem): nad 1 000 l – nebude počas útoku doplňovaná
 • hasičská striekačka nebude naštartovaná pred štartom
 • od odloženia stroja predchádzajúceho družstva do 1 min. musí ďalšie družstvo nastúpiť na prípravu základne, inak bude diskvalifikované
 • do skončenia prvého kola súťažné družstva nahlásia rozhodcom či nastúpia na druhý pokus , alebo nie. Druhé pokusy sa urobia na opačných základniach , ako v prvom kole.

Prihlasovanie družstiev je priamo  na www.podtatranskahl.sk  - Štartovné listiny (rezervácia poradia).  Pri prihlasovaní uviesť záväzný počet stravy. Štartovné za 1 HD – 4 eurá.

Stravovanie : v prípade záujmu je stravné 2 eurá . Podmienky zabezpečenia stravy -  družstvám, ktoré si stravu vopred objednajú a pri prezentácii ju uhradia, bude strava poskytnutá  v priestoroch  súťaže v Kubašku. Družstvám, ktoré si stravu vopred neobjednajú, usporiadateľ stravu negarantuje.

 

Kontaktné adresy a telefónne čísla organizátorov súťaže:

František Kundis, veliteľ DHZ, t. č. 0902 694 172

Martin Marušin, predseda DHZ, t. č. 0903 471 207

Obecný úrad, t. č. 052/7792101, fax: 052/7792197              www.hasici.sk

 

 

 

 

Mgr. Marián Luha                                                                              Martin Marušin

__________________                          pečiatka                  _______________________

     starosta obce                                                                                   predseda  DHZ

Facebook comments: