Krajská súťaž dobrovoľných hasičov – Spišské Bystré ženy – prvé, dorastenky druhé

V obci Malcov okres Bardejov sa v sobotu 8.7.2017  konala krajská súťaž dobrovoľných hasičských zborov  a hasičského dorastu Prešovského kraja. V krajskom meraní síl  zápolili víťazi okresných  súťaží  v dvoch súťažných pokusoch  v  disciplínach -  štafeta 8 x 50 m s prekážkami a požiarny útok s vodou.

   Medzi  ženami  bolo opäť  najlepšie Spišské Bystré (okres Poprad), za nimi skončila Chminianska Nová Ves (Prešov), tretí bol Spišský Štvrtok (Levoča).

    U mužov  prvú priečku obhájil Spišský Štvrtok (Levoča). Striebro si vybojovala Lúčka (Sabinov). Tretie miesto obsadil Gerlachov (Poprad).

   Z prvenstva medzi dorastencami sa radoval Sveržov (Bardejov). Druhé boli Gánovce (Poprad) a tretí Klčov (Levoča). Medzi dorastenkami  bol prvý Hrabovec (Bardejov). Druhé miesto patrilo Spišskému Bystrému (Poprad). Tretia skončila Ľubica (Kežmarok).

   Kompletná výsledková listina je zverejnená na stránke  www.podtatranskahl.sk.

   Víťazné kolektívy  -  ženy zo Spišského Bystrého, muži zo Spišského Štvrtku, dorastenci zo Sveržova i dorastenky zo Spišského Bystrého z druhého miesta ( namiesto Hrabovca, ktorý sa súťaže nemôže zúčastniť z technických príčin) postúpili na 6. majstrovstvá SR hasičského dorastu a Dobrovoľných hasičských zborov, ktoré sa konajú v dvojročných cykloch.

   V tomto roku to bude v sobotu 15. júla (družstvá dorastu) a v nedeľu 16.júla (družstvá dospelých)  na Mestskom atletickom štadióne A. Hajmássyho v Trnave so slávnostným otvorením po oba dni o 9.30 hodine.

   Našim zástupcom želáme veľa úspechov pri reprezentácii Prešovského kraja, svojich okresov i obcí.

Veľké poďakovanie patrí p. Františkovi Kundisovi za vzornú prípravu družstiev žien i dorasteniek, ktorá opäť priniesla svoje ovocie.     

 

                                                                                                                                    Ondrej Klimo

Fotografie: 
Facebook comments: