XXVIII. ročník súťaže o Putovný pohár starostu obce

Obecný úrad a Dobrovoľný hasičský zbor Spiššské Bystré Vás pozývajú na

XXVIII. ročník súťaže o Putovný pohár starostu obce

v sobotu 12. augusta 2017 o  12.00 hod.

Súťaž sa bude konať v areáli požiarnej ochrany Spišské Bystré – Kubašok. Príchod a prezentácia požiarnych družstiev je do 11.30 hod

Súťaže sa zúčastňujú hasičské družstvá z okresu Poprad a družstvá iných hasičských zborov, ktoré majú záujem o účasť v tejto súťaži. Súťaží sa v kategóriách: muži, ženy, dorastenci, dorastenky, muži nad 35 rokov a ženy nad 35 rokov (v roku súťaže musia mať 35 rokov,  je potrebné predložiť OP).

Súťaží sa v disciplíne požiarny útok s vodou (dopravné vedenie 2B, útočné vedenie 2 x 2C). Terče sú sklapacie s otvorom 50 mm s elektrickou signalizáciou, náradie na základni 2 x 2m, stroj nemôže byť naštartovaný.

Spôsob vykonania útoku je podľa Súťažného poriadku DPO SR  s doplnkami OV DPO v Poprade a Pokynov usporiadateľa.

Rekord súťaže mužov je 14,83 sek.(DHZ Spišská Sobota 2012),  súťaže žien 19,00sek.( DHZ Štrba 2012), súťaže dorastencov 18,43(DHZ Štôla 2012), dorasteniek 19,22 (DHZ Sp.Sobota 2012).

Súťaž je otvorená pre všetky druhy hasičských jednotiek. Z jednej hasičskej jednotky môže štartovať i viac družstiev (predložiť OP).

Súťaž je zaradena do 23. ročníka Podtatranskej hasičskej ligy.

                Informácie nájdete aj na stránke http://www.hasici.sk

 

Prehľad doterajších víťazov súťaže o Putovný pohár starostu obce Sp. Bystré

Rok

Roč.

Muži

Čas

Poč.

druž

Ženy

Čas

Poč.

druž

CO

Čas

Poč.

druž

1990

I

Spišské Bystré

32,1

6

-

-

-

 

 

 

1991

II

Spišské Bystré

30,9

5

-

-

-

 

 

 

1992

III

Spišské Bystré

28,6

7

Spišské Bystré

42,2

3

 

 

 

1993

IV

Vagónka PP

27,4

7

Spišská Belá

35,1

3

 

 

 

1994

V

Vagónka PP

25,2

19

Spišská Belá

31,6

5

 

 

 

1995

VI

Spišská Belá

23,8

22

Spišské Bystré

30,6

6

 

 

 

1996

VII

VAP Prešov

21,76

26

Šuňava

28,54

6

 

 

 

1997

VIII

VAP Prešov

22,34

29

Spišské Bystré

28,38

7

 

 

 

1998

IX

Jednotka OÚ PP

21,2

25

Šuňava

30,88

4

 

 

 

1999

X

Jednotka OÚ PP

20,57

32

Spišské Bystré

24,43

8

 

 

 

2000

XI

Krížik Prešov

20,09,

33

Spišské Bystré

26,7

10

 

 

 

2001

XII

Spišské Bystré

19,55

30

Spišské Bystré

26,35

10

 

 

 

2002

XIII

Štôla

21,49

26

Spišské Bystré

22,98

5

 

 

 

2003

XIV

Šuňava

19,62

30

Spišské Bystré

25,68

5

Spišské Bystré

25,68

3

2004

XV

Hranovnica

18,47

23

Hranovnica

27,72

6

Spišské Bystré

31,13

3

2005

XVI

Spišská Sobota

21,59

21

Spišské Bystré

25,42

8

Spišské Bystré

31,24

2

2006

XVII

Spišská Sobota

21,17

24

Spišské Bystré

24,22

9

Spišská Sobota

28,12

2

2007

XVIII

Gerlachov

19,16

19

Spišské Bystré

22,62

8

Spišská Sobota

26,34

2

2008

XIX

Gerlachov

16,15

20

Šuňava

22,19

7

Kozárovce

20,76

3

2009

XX

Gerlachov

16,31

30

Spišské Bystré

26,59

11

Kozarovce

19,94

3

2010

XXI

Gerlachov

16,26

27

Štrba

20,15

10

Spišská Sobota

18,73

6

2011

XXII

Spišská Sobota

15,44

15

Štrba

19,80

6

Spišská Sobota

18,56

7

2012

XXIII

Spišská Sobota

14,83

19

Štrba

19,00

7

Spišská Sobota

19,92

6

2013

XXIV

Spišské Bystré

16,68

23

Hranovnica

22,24

6

Kozárovce

18,53

7

2014

XXV

Štrba

15,70

15

Stráže

21,40

6

Kozárovce

18,04

7

2015

XXVI

Spišská Sobota

15,27

11

Šuňava

20,19

6

Kozárovce

18,86

4

2016 XXVII Dravce 16,33 9 Spišská Sobota 21,27 4 Šuňava 21,51

4

                     

Dátum a miesto

konania:                     12. augusta 2017 (sobota) o 12:00 h v Spišskom Bystrom (Kubašok)

Usporiadateľ:            OcÚ a DHZ Spišské Bystré

Kategórie:                  muži, ženy, dorestenci, dorastenky, muži nad 35 rokov, ženy nad 35 rokov

Program:                  

od   11:00 – príchod a prezentacia

11:45- nástup družstiev

12:00 – začiatok súťaže

18:00 -- vyhodnotenie súťaže

Výstroj súťažiacich: odev jednotný (zakryté plecia), prilba (neupravená, podľa STN), služobný opasok (alebo iný používaný v PO).

Náradie na základňu: Všetko náradie (vrátane stroja) nesmie byť viditeľne upravené, musí zodpovedať STN a týmto pokynom. Iné pomôcky (podpery, vidlice a pod) sú zakázané. Povolená je plochá podložka pod polospojky savíc ( max. 0,5 x 0,5 m).

Plnenie disciplíny:

 • V zmysle súťažného poriadku DPO SR platného od 1.1.2008 a platných doplnkov vydaných OV DPO Poprad pre rok 2017
 • každé súťažné družstvo má 2 pokusy, do konečného hodnotenia sa počíta pokus s lepším časom, pri rovnosti časov do tretieho miesta rozhodne o poradí lepší prvý pokus
 • súťaži sa z dvoch základní
 • povrch súťažnej dráhy: trávnatý
 • základňa: drevená podesta
 • nábeh k základni:10 metrov
 • terče: sklapacie
 • dráha s miernym sklonom
 • časomiera: elektrická
 • nádrž na vodu (objem): nad 1 000 l – nebude počas útoku doplňovaná
 • hasičská striekačka nebude naštartovaná pred štartom
 • od odloženia stroja predchádzajúceho družstva do 1 min. musí ďalšie družstvo nastúpiť na prípravu základne, inak bude diskvalifikované
 • do skončenia prvého kola súťažné družstva nahlásia rozhodcom či nastúpia na druhý po          kus , alebo nie. Druhé pokusy sa urobia na opačných základniach , ako v prvom kole.

Prihlasovanie – priamo na wwwpodtatranskahl.sk – Štartovné listiny (rezervácia poradia). Pri prihlasovaní uviesť požadovaný  záväzný počet stravy. Štartovné za 1HD - 4 eurá.

Stravovanie: v prípade záujmu je stravné 2 eurá. Podmienky zabezpečenia stravy - družstvám, ktoré si stravu vopred objednajú a pri prezentácii ju uhradia, bude strava poskytnutá v priestoroch súťaže v Kubašku. Družstvám, ktoré si stravu vopred neobjednajú usporiadateľ stravu negarantuje.

 

Kontaktné adresy a telefónne čísla organizátorov súťaže:

František Kundis, veliteľ DHZ, t. č. 0902 694172

Martin Marušin, predseda DHZ, t. č. 0903/471207

Obecný úrad, t. č. 052/7792101, fax: 052/7792197             www.hasici.sk

 

Mgr.Marián Luha                                                                   Martin Marušin

__________________                       pečiatka                     _______________________

        Starosta obce                                                                                za DHZ

 

Facebook comments: