Previerka pripravenosti DHZ

S M  E  R  N  I C  E na  vykonanie previerky pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek  okresu Poprad  2018

Dobrovoľná požiarna ochrana SR v zmysle zák. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  v znení neskorších predpisov, pomáha samosprávam, právnickým subjektom pri preverovaní pripravenosti dobrovoľných hasičských jednotiek na plnenie svojich úloh. Účelom previerky je zvyšovanie odbornej úrovne členov a zároveň overenie získaných vedomostí, zručností, fyzickej zdatnosti a odbornosti získaných počas výcvikového roka. Previerku organizuje DPO SR v spolupráci s HaZZ, samosprávami a právnickými subjektmi.

Previerka pripravenosti sa uskutoční : 13.5.2018 – nedeľa so začiatkom o 10.00 h v Spišskom Bystrom – stredisko Kubašok

Účasť na previerke :  Previerky sa zúčastňujú hasičské družstvá ( HD) dobrovoľných zásahových jednotiek mužov a žien  vo veku nad 18 rokov v počte 1 + 8 členov pri rešpektovaní  dobrého zdravotného stavu overeného čestným prehlásením.   Z jedného hasičského zboru sa môže zúčastniť i viac HD. Zriaďovateľ zabezpečí prihlásenie, súpisku  a účasť na previerke.

Viac v prílohe!!!

Facebook comments: