Požiarna prevencia

     Po zime opäť prichádza jar a s ňou aj zvýšené riziko požiarov spôsobených pri zakladaní ohňov v prírode, hraní detí so zápalkami, odhadzovaním nedopalkov pri fajčení, ale aj podcenením okolností pri "riadenom vypaľovaní" a tiež úmyselným podpaľačstvom. Hasiči varujú hlavne pred požiarmi vzniknutými vypaľovaním suchej trávy. Oheň sa môže veľmi rýchlo vymknúť kontrole a spôsobiť veľké škody.

Z výsledkov požiarovosti za obdobie roku 2015 vyplýva, že na území Slovenskej republiky bolo zaevidovaných 242 lesných požiarov a tie si vyžiadali jednu obeť. V roku 2014 bolo zaevidovaných 153 požiarov a jeden človek bol usmrtený a jeden bol zranený.

V porovnaní s obdobím minulého roka došlo u lesných požiarov k zvýšeniu počtu lesných požiarov o 89 prípadov. Škody boli vyčíslené na 366 870 €. V porovnaní s rokom 2014, kedy bola výška priamych škôd 142 445 € došlo k zvýšeniu spôsobených priamych škôd o 224 425 € .

Zákon č. 129/2015 Z. z. uvádza, že právnická ani fyzická osoba nesmie vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru atď. Za nedodržanie týchto predpisov hrozí pokuta, v prípade väčšej škody trestné stíhanie. Je dôležité, aby občania neváhali a nahlásili takéto porušenie zákona na polícii.

Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru?

 • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie,
 • ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.) alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
 • vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí,
 • poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

 

Prevencia pred vznikom požiaru v rodinnom dome

Riziko vzniku požiaru možno eliminovať dodržiavaním niekoľkých základných zásad:

 • na schodiskách a chodbách pred rozvodnými zariadeniami elektrickej energie, plynu a vody alebo v únikových cestách neskladujte starý nábytok, bicykle a pod.
 • udržujte v dobrom stave elektrickú inštaláciu, nepreťažujte elektrické obvody pripájaním veľkého množstva spotrebičov - vodiče sa zahrejú a môžu sa vznietiť, nevykonávajte neodborné opravy a nezriaďujte provizórne elektrické vedenia,
 • keď varíte, neodchádzajte z domu, ani nechoďte spať,
 • uistite sa, či sviečky a cigarety sú dobre zahasené a až potom ich hoďte do koša,
 • zistite si, ako a kde treba bezpečne vypnúť elektrickú energiu vo vašom dome,
 • nefajčite a nepoužívajte otvorený oheň na miestach v dome, kde by sa mohol rozšíriť, fajčenie a používanie otvoreného ohňa je jedna z najčastejších príčin vzniku požiaru v domoch,
 • deti treba odmalička učiť, aby sa nehrali so zápalkami,
 • dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť elektrických spotrebičov od horľavých predmetov pokiaľ sa používajú elektrické ohrievače v blízkosti záclony, môže vzniknúť požiar,
 • ak kúrite tuhými palivami, dbajte o pravidelné čistenie a revíziu komínov. Zákonná povinnosť ukladá čistiť komín každé dva mesiace bez ohľadu na to, či je v rodinnom dome, chalupe, vidieckom dome. Rozhodne by túto činnosť mal robiť kominár.,
 • pri plynových kotloch by sa mali komíny kontrolovať a čistiť raz ročne.

-th-

 

foto:protipoziarne.sk

Facebook comments: