Halové majstrovstvá Slovenska mladých hasičov

Po roku sa hasičská mlaď z rôznych častí Slovenska opäť stretla v podtatranskom mestečku Svit. V sobotu 8.11.2014 im patrila športová hala miestneho basketbalového klubu.

V dvadsiatom druhom ročníku halových majstrovstiev Slovenska o Putovný pohár prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR sa stretlo 72 päťčlenných družstiev vo veku od 6 do 15 rokov , ktoré už tradične súťažili v troch disciplínach : štafetový beh 5 x 30 metrov s prekážkami, štafete hasičských dvojíc a uzlovej štafete. Každé družstvo malo v súťažných disciplínach po jednom pokuse. Súťažné disciplíny sú prispôsobené halovým priestorom a nezmenili sa prakticky od vzniku súťaže.

V štafete 5 x 30 metrov sú dráhy umiestnené vedľa seba a „ odovzdávky „ v protismere. Na prvom úseku súťažiaci spája dve hadice C, na druhom pripája karabínku ventilového lanka na oko spätnej klapky sacieho koša, na treťom úseku pripojí hadicu B k rozdeľovaču, na štvrtom prenesie prázdny hasiaci prístroj a položí ho na podložku a na piatom úseku spojí dve hadice C, pripojí ich k rozdeľovaču a s napojenou prúdnicou prebehne cieľom.

Štafeta hasičských dvojíc zameraná na prácu s hasičským náradím je vykonávaná v zmysle smerníc činnosti mladých hasičov pre jesennú časť.

V uzlovej štafete členovia tímu viažu postupne vopred vyžrebované uzly - tesársky, lodný, plochú spojku, skracovací a uzol na prúdnici. Materiál a výzbroj zabezpečujú organizátori súťaže. Rozhodcami sú skúsení členovia DPO SR zo sekcie rozhodcov OV DPO Poprad.

V úvode viceprezident DPO SR pre mládež Anton Urdovič privítal všetkých účastníkov – súťažiacich, vedúcich kolektívov mládeže, rozhodcov, organizátorov i prítomných starostov obcí. Pán prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethö i generálny sekretár Vendelín Horváth nemohli byť prítomní na akcii a tak A. Urdovič tlmočil prítomným ich pozdrav. Vo svojom príhovore poďakoval organizátorom – OV DPO Poprad za túto dlhoročnú záslužnú činnosť pre hasičskú mládež.

A potom sa už spustil súťažný maratón, v ktorom sa postupne predstavilo 360 mladých hasičov z dobrovoľných hasičských zborov i základných škôl z rôznych okresov Slovenska najďalej zo ZŠ Semerovo okres Nové Zámky.

Súťažilo sa o ceny, ktoré venovala Dobrovoľná požiarna ochrana SR i o nové veľmi pekné putovné poháre. Predošlé putovné poháre získali dievčatá zo Šuňavy za víťazstvá po sebe v posledných  troch rokoch 2011 – 2013 a chlapci z Gerlachova / päť prvenstiev v roku 2003,2004,2009,2011 i 2013/.

Tento rok spomedzi 31 družstiev dievčat bola opäť najlepšia ZŠ Šuňava I, keď zvíťazila už štvrtý raz po sebe. Dosiahli najnižší súčet časov zo všetkých zúčastnených družstiev dievčat i chlapcov a stali sa absolútnou „ jednotkou „ súťaže. Potvrdili veľmi dobrú pripravenosť i skutočnosť, že im tretie miesto v Európe, ktoré získali v minulom roku na medzinárodnej súťaži CTIF vo francúzskom Mulhouse a prvé miesto na tohtoročnom celoštátnom kole hry mladých hasičov v Hurbanove pod vedením trénera Jána Kallu zaslúžene patrí. Vo Svite súťažili v zložení Emma Hanulová, Mária Hurčalová, Tatiana Hanulová, Vanesa Smiková a Zuzana Legátová . Druhá priečka patrila DHZ Šuňava V /vedúca Žofia Šebestová/. Bronz pripadol DHZ Spišské Bystré /vedúci František Kundis / - všetci okr. Poprad. Do prvej desiatky sa ešte nominovali 4. Šuňava II, 5.Široké II, 6. Danišovce II, 7. Danišovce I,8. Holumnica, 9. Vikartovce I, 10. Spišská Stará Ves.

V kategórii chlapcov súťažilo 41 družstiev. Víťazom sa stal družstvo DHZ Spišská Stará Ves okres Kežmarok v zložení Maroš Plavec, Ján Dubiel, Marek Drienovský Jaroslav Kačmarčík a René Kostúr /tréner Róbert Plavec/. Druhý skončil DHZ Šuňava okr. Poprad /vedúci Mgr. Henrich Barilla/ a tretí DHZ Púchov /vedúci Michal Koukal/. Ďalšie miesta v prvej desiatke patrili : 4.Danišovce,5. Šuňava III,6.Šuňava II,7. Sveržov, 8. Čereňany, 9. Slovenská Ves, 10. Široké.

Ocenené boli i najlepšie výsledky v oboch kategóriách v jednotlivých súťažných disciplínach, - v štafete 5 x 30 metrov  i štafete dvojíc dievčatá zo Šuňavy a  chlapci zo Spišskej Starej Vsi – ceny od starostu obce Šuňava Stanislava Kubaského a starostu obce Batizovce Ivana Čičmanca a v uzlovej štafete do tretice dievčatá i chlapci zo Šuňavy - dar starostu obce Lučivná Stanislava Gavaliera.

Pocty sa dostalo i  najmladším účastníkom halových majstrovstiev SR – družstvu chlapcov zo Štrby II a dievčat zo Šuňavy VI. I tu ceny osobne odovzdal starosta obce Gerlachov Ing. Michal Ryša st.

Všetky zúčastnené kolektívy dostali diplomy za účasť, ktoré im budú pripomínať neopakovateľné chvíle prežité v športovej hale vo Svite. O obľúbenosti neoficiálnych halových majstrovstiev Slovenska mladých hasičov svedčí aj počet súťažiacich. Od ich založenia v roku 1993 sa ich zúčastnilo už 1 293 päťčlenných družstiev. Počas trvania sa dostala súťaž do povedomia dobrovoľného hasičstva celého Slovenska za čo patrí vďaka obetavým funkcionárom DHZ i učiteľom ZŠ, ktorí vidia v rozvoji celoročnej systematickej činnosti s deťmi a mládežou svoju budúcnosť a pokračovanie v činnosti dobrovoľných hasičov. Deti majú o činnosť v oblasti ochrany pred požiarmi a súťaženie prirodzený záujem, čo prispieva k úspešnosti takýchto akcií. S potešením možno sledovať, že mladí hasiči, ktorí tu v minulých ročníkoch súťaže začínali ako súťažiaci, dnes prichádzajú s mladými hasičmi ako vedúci kolektívov.

Na záver treba veľmi kladne hodnotiť aktivitu OV DPO Poprad, ktorý pripravil pre mladých peknú súťaž, ktorá zanechá u všetkých zúčastnených pekné spomienky na Svit.

Ondrej Klimo

Facebook comments: