Dobrovoľný hasičský zbor

Skupina článkov pod hlavičkou DHZ:

Halový futbalový turnaj 2020

POZVÁNKA

Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Bystrom Vás srdečne pozýva na XXII. ročník halového futbalového turnaja o Pohár predsedu DHZ v Spišskom Bystrom.

Turnaj sa uskutoční dňa 22. marca 2020 v telocvični ZŠ Spišské Bystré. Prezentácia družstiev: 8:45 hod. zahájenie turnaja: 9:00 hod.

Pokyny pre súťažné hasičské družstvá k súťaži „Nočné cvičenie v Kubašku“ 15. ročník

Dátum a miesto konania: 22. jún 2019 (sobota) o 22:00 hod v Spišskom Bystrom (Kubašok)
Usporiadateľ: OcÚ a DHZ Spišské Bystré
Kategórie: Družstvá mužov a žien
Program: 21:00 – príchod a prezentácia 
22:00 - nástup družstiev
22:10 - začiatok súťaže vyhodnotenie súťaže
24:00 - vyhodnotenie súťaže

XXIX. ročník súťaže o Putovný pohár starostu obce

Obecný úrad a Dobrovoľný hasičský zbor Spiššské Bystré Vás pozývajú na

XXIX. ročník súťaže o Putovný pohár starostu obce

v sobotu 11. augusta 2018 o 12.00 hodine

Súťaž sa bude konať v areáli požiarnej ochrany Spišské Bystré – Kubašok. Príchod a prezentácia požiarnych družstiev je do 11.30 hod.

VI. ročník súťaže mladých hasičov O putovný pohár Hornádskej doliny

VI. ročník súťaže mladých hasičov O putovný pohár Hornádskej doliny

Súťažná disciplína: požiarny útok s vodou
Dátum a miesto konania :  11. august  2018 – sobota o 9:30 hod.
Spišské Bystré - Kubašok
 Usporiadateľ:  Dobrovoľný  hasičský  zbor – Spišské Bystré

Časový harmonogram :   

Stránky