Súťaž hasičských družstiev – Spišská Sobota

 O Spišskosobotský pohár bojovalo 40 tímov -   historické námestie v Spišskej Sobote patrilo opäť hasičským  družstvám rozdeleným do piatich kategórií. Do histórie  13. ročníka sa  významne zapísali tieto tímy. Spomedzi 18 družstiev mužov do 35 rokov  najlepší čas dosiahla Štrba s časom 16,24 s pred Gerlachovom /16,30 / a Spišským Štvrtkom /16,54/.

Súťaž o putovný pohár starostu obce Šuňava

 Aktivita dobrovoľných hasičov okresu Poprad neutícha ani počas letných dovolenkových dní. V Šuňave sa v rámci osláv 120.výročia založenia miestneho DHZ  uskutočnila ďalšia súťaž , v poradí dvanásta zaradená do Podtatranskej hasičskej ligy za účasti 43 družstiev. Súťaži predchádzala slávnostná svätá omša v miestnom kostole všetkých svätých , kde bola posvätená nová hasičská zástava DHZ Šuňava .

Hasiči súťažili v Liptovskej Tepličke

 Aj rázovitá obec Liptovská Teplička má aktívny dobrovoľný hasičský zbor. Každoročne družstvá mužov, žien i žiakov sa zapájajú do činnosti pri rôznych akciách. Dobrovoľní hasiči pripravili  v nedeľu 15.7.2012 už jubilejný  20. ročník súťaže o Putovný pohár starostu obce, na ktorej sa zúčastnilo  16  tímov mužov a 13  družstiev žien.

Stránky