O Putovný pohár veliteľa DHZ Spišské Bystré (doplnené)

Dobrovoľný hasičský zbor Spišské Bystré, Základná škola Spišské Bystré, Obecný úrad Spišské Bystré

Smernice k zabezpečeniu X. ročníka súťaže „O Putovný pohár veliteľa DHZ Spišské Bystré “

Dátum a miesto konania: 13.4.2013 v areáli ZŠ ihrisko s umelým povrchom ( v prípade nepriaznivého počasia v telocvični ZŠ)  v Spišskom Bystrom.

Stránky