Oslava sv. Floriána

     Dňa 4. mája sme si pripomenuli sviatok sv. Floriána – patróna hasičov. Sv. Florián sa narodil v Enns v rímskej provincii Noriko za čias prenasledovania kresťanov. Bol katolíckym svätcom, patrónom hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, taktiež ochrancom pred neúrodou, búrkou aj suchom. To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha.

Pripomienkové konanie k novelizácii Stanov DPO SR

Uverejňujeme návrh novelizácie Stanov DPO SR, ktoré môžu členovia DPO SR pripomienkovať do 1. augusta 2013 zaslaním svojich pripomienok na priloženom formulári pripomienkového konania na príslušný OV DPO resp. ÚzV DPO.
OV DPO resp. ÚzV DPO zašle sumár všetkých pripomienok na KV DPO, ktorý do 31. 8. 2013 zašle na Sekretariát DPO SR sumár všetkých pripomienok z daného kraja.

Stráženie Božieho hrobu

Počas slávenia veľkonočných sviatkov sa hasiči Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskom Bystrom zúčastnili na strážení Božieho hrobu. Počas Veľkého piatku a Bielej soboty sa striedali na "stojkách" pri Božom hrobe. Pri slávení svätej omše na Bielu sobotu sa tiež zapojili do procesie zmrtvýchvstania Ježiša Krista. Po skončení svätej omše jednotka hasičov slávnostne odprevadila kňaza na farský úrad.

Stránky