Pokyny pre súťažné hasičské družstvá k súťaži „Nočné cvičenie v Kubašku“ 9. ročník

Dátum a miesto konania: 22.jún 2013 (sobota) o 22:00 hodine v Spišskom Bystrom  -  Kubašok – areál DHZ
Usporiadateľ: Obecný úrad  a DHZ Spišské Bystré
Kategórie: pozvané družstvá mužov a žien
Program:                 
21:00 - príchod a prezentácia
22:00 - nástup družstiev
22:10 - začiatok súťaže

Stránky