XXVII. ročník súťaže o Putovný pohár starostu obce

Obecný úrad a Dobrovoľný hasičský zbor Spiššské Bystré Vás pozývajú na

XXVII. ročník súťaže o Putovný pohár starostu obce

v sobotu 6. augusta 2016 o  12.00 hod.

Súťaž sa bude konať v areáli požiarnej ochrany Spišské Bystré – Kubašok. Príchod a prezentácia požiarnych družstiev je do 11.30 hod

IV. ročník súťaže mladých hasičov O putovný pohár Hornádskej doliny

IV. ročník súťaže mladých hasičov O putovný pohár Hornádskej doliny

Súťažná disciplína : požiarny útok s vodou
Dátum a miesto konania :  6. august  2016 – sobota o 09.30 hod., Spišské Bystré-Kubašok
Usporiadateľ:  Dobrovoľný  hasičský  zbor – Spišské Bystré

Časový harmonogram :   

Nočné cvičenie v Kubašku 2016

     Pálenie Jánskych ohňov -  tradičný zvyk našich predkov  z minulosti. Tento deň pokladali naši predkovia za významný deň v roku, nakoľko sa traduje, že na sv. Jána Krstiteľa – 24. júna  majú najväčšiu moc všetky živly – zem, oheň, voda.  S Jánom  sa viaže veľa magických zvykov súvisiacich s letným slnovratom.

Stránky